نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ فیرزوه ای بسته هزار عددی

395,000 تومان
ال ای دی کلاهی قرمز دو چیپ یکی از پر استفاده ترین محصولات برای تابلو های تبلیغاتی ثابت است . طول عمر و شدت نور بزرگترین ویژگی این ال ای دی ها برای کیفیت بهتر محصول است . ولتاژ کاری این ال ای دی 2.2 ولت می باشد . و معمولا در تابلوها به صورت 5 الی 6 تایی و با مقاومت 180 الی 330 اهم سری میشود.

ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ صورتی بسته هزار عددی

395,000 تومان
ال ای دی کلاهی قرمز دو چیپ یکی از پر استفاده ترین محصولات برای تابلو های تبلیغاتی ثابت است . طول عمر و شدت نور بزرگترین ویژگی این ال ای دی ها برای کیفیت بهتر محصول است . ولتاژ کاری این ال ای دی 2.2 ولت می باشد . و معمولا در تابلوها به صورت 5 الی 6 تایی و با مقاومت 180 الی 330 اهم سری میشود.

ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ آبی بسته هزار عددی

335,000 تومان
ال ای دی کلاهی قرمز دو چیپ یکی از پر استفاده ترین محصولات برای تابلو های تبلیغاتی ثابت است . طول عمر و شدت نور بزرگترین ویژگی این ال ای دی ها برای کیفیت بهتر محصول است . ولتاژ کاری این ال ای دی 2.2 ولت می باشد . و معمولا در تابلوها به صورت 5 الی 6 تایی و با مقاومت 180 الی 330 اهم سری میشود.

ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ آفتابی بسته هزار عددی

345,000 تومان
ال ای دی کلاهی قرمز دو چیپ یکی از پر استفاده ترین محصولات برای تابلو های تبلیغاتی ثابت است . طول عمر و شدت نور بزرگترین ویژگی این ال ای دی ها برای کیفیت بهتر محصول است . ولتاژ کاری این ال ای دی 2.2 ولت می باشد . و معمولا در تابلوها به صورت 5 الی 6 تایی و با مقاومت 180 الی 330 اهم سری میشود.

ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ سفید بسته هزار عددی

335,000 تومان
ال ای دی کلاهی قرمز دو چیپ یکی از پر استفاده ترین محصولات برای تابلو های تبلیغاتی ثابت است . طول عمر و شدت نور بزرگترین ویژگی این ال ای دی ها برای کیفیت بهتر محصول است . ولتاژ کاری این ال ای دی 2.2 ولت می باشد . و معمولا در تابلوها به صورت 5 الی 6 تایی و با مقاومت 180 الی 330 اهم سری میشود.

ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ انبه ای بسته هزار عددی

345,000 تومان
ال ای دی کلاهی قرمز دو چیپ یکی از پر استفاده ترین محصولات برای تابلو های تبلیغاتی ثابت است . طول عمر و شدت نور بزرگترین ویژگی این ال ای دی ها برای کیفیت بهتر محصول است . ولتاژ کاری این ال ای دی 2.2 ولت می باشد . و معمولا در تابلوها به صورت 5 الی 6 تایی و با مقاومت 180 الی 330 اهم سری میشود.

ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ قرمز بسته هزار عددی (کپی)

295,000 تومان
ال ای دی کلاهی قرمز دو چیپ یکی از پر استفاده ترین محصولات برای تابلو های تبلیغاتی ثابت است . طول عمر و شدت نور بزرگترین ویژگی این ال ای دی ها برای کیفیت بهتر محصول است . ولتاژ کاری این ال ای دی 2.2 ولت می باشد . و معمولا در تابلوها به صورت 5 الی 6 تایی و با مقاومت 180 الی 330 اهم سری میشود.

ال ای دی کلاهی چیپ بزرگ سبز بسته هزار عددی

295,000 تومان
ال ای دی کلاهی سبز دو چیپ یکی از پر استفاده ترین محصولات برای تابلو های تبلیغاتی ثابت است . طول عمر و شدت نور بزرگترین ویژگی این ال ای دی ها برای کیفیت بهتر محصول است . ولتاژ کاری این ال ای دی 3.3 ولت می باشد . و معمولا در تابلوها به صورت 3 الی تایی و با مقاومت 180 الی 330 اهم سری میشود.