دی او بی خازن دار دی او بی هایی هستند که یک یا دو خازن آنتی فلیک روی صفحه خود دارند .و از پر پر زدن و پریدن نور در صفحه جلوگیری میکنند که به اصطلاح به این پرپر زدن فلیک نور می گن .

فلیک نور با چشم به سختی قابل تشخیصه و با دوربین بیشتر مشخصه .

این خارن ها باعث میشن که نور به صورت ثابت و یکنواخت ساطع بشه.

هیچ محصولی یافت نشد.