قالب اپن کارت کنترل RGB فرکانس رادیویی 36آمپر (RF) کنترل دار