قالب اپن کارت ال ای دی بلوکی آفتابی رزین دار _ نور خوب _ چیپ 5054