شما میتوانید شکایات خود را از طرق زیر به فروشگاه ارسال نمایید:

از طریق پایگاه اینترنتی lightronic.ir میتوانید برای فروشگاه پیام بگذارید.

از طریق پست الکترونیکی و ارسال به آدرس info@lightronic.ir .

تماس با دفتر فروشگاه.

ارسال پیام یا تماس با تلفن همراه پشتیبان فروش .

مطمئنا مدیریت و کارکنان فروشگاه تمام تلاش خود را در جهت رضایت و برطرف شدن اعتراض شما خواهد کرد .